ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ
- План за 2020. годину

- Извештај за 2020. годину

- План за 2021. годину - Извештај за 2021. годину
- План за 2022. годину - Извештај за 2022. годину
- План за 2023. годину  

 

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Закон о планирању и изградњи

КЛ-001-01-04 – Грађевинска дозвола и пријава радова
КЛ-002-01-04 – Решење о одобрењу за извођење радова
КЛ-003-01-04 – Пријава завршетка израде темеља објекта
КЛ-004-01-04 – Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
КЛ-005-01-04 – Надзор над коришћењем објекта – Употребна дозвола
КЛ-006-01-04 – Надзор над коришћењем високих брана и акумулација

Закон о становању и одржавању зграда

КЛ-007-02-05 – Програм одржавања зграде и опште стање зграде
КЛ-008-01-04 – Безбедност зграде - стање конструктивних грађевинских елемената зграде
КЛ-009-01-04 – Безбедност зграде - стање других грађевинских елемената зграде
КЛ-010-01-04 – Безбедност зграде - стање уређаја и опреме зграде
КЛ-011-01-04 – Безбедност зграде - стање инсталација зграде
КЛ-012-01-04 – Безбедност зграде - стање опреме и других елемената изван зграде

ОБАВЕШТЕЊА

- Записник од 20.01.2023. године