email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак
Министарство рударства и енергетике настављада да финансира пројекте усмерене ка подизању енергетске ефикасности како породичних кућа и станова, тако и објеката јавне намене. За санацију јавних објеката Министарство је определило 400 милиона динара, а средства је добила 21 локална самоуправа. Општини Рашка је за пројекат енергетске санације Дома здравља одобрено…
На основу члана 42. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18), З А К А З У Ј Е М28. СЕДНИЦУ ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА Седница ће се одржати 27. септембра 2023. године (среда) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова. За ову…
На основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број 06-VI-27/2023-5/1 од 21. август 2023. године и члана 17. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених објеката, број 06-VI-25/2023-3 од 31.07.2023. године, Комисије за реализацију мера енергетске санације ЈП…
Општинско веће је усвојило Одлуку о II ребалансу буџета Општине Рашка. Ребалансу се приступило како би била омогућена релизација неколико пројеката који у тренутку усвајања Одлуке о буџету за 2023. годину нису били одобрени, као и због реално већих прихода. Одлуком о II ребалансу укупни приходи и примања буџета са…
На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка, ЗАКАЗУЈЕМ29. СЕДНИЦУ ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА Седница ће се…
У вртићу „Весело детињство“ у Рашки новим намештајем, савременим дидактичким материјалом и играчкама опремљене су 3 радне собе. Подстицајно окружење у коме ће полазници вртића кроз игру стицати нова знања, развијати машту и испробавати своје вештине и креативност, створено је захваљујући донацији АИК банке и МК групе. Кроз пројекат „Подршка…
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20, 52/21 и 62/23) и чл.36. Правилника о…
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20, 52/21 и 62/23) и чл.36. Правилника о…
Свечаном седницом СО Рашка, уприличеном 15. септембра у сали Дома културе и другим пригодним програмима, обележен је 17. септембар - Дан општине Рашка. Поред одборника, већника, директора републичких и локалних предузећа и установа, предузетника, бивших председника Општине Рашка, представника суседних општина, СПЦ и Војске Србије, седници СО Рашка присуствовали су…
Музичка школа "Стеван Мокрањац" од данас је добила нове просторије у Рашки. Локална самоуправа је улагањем у сређивање комплетног простора омогућила професорима и ученицима да могу несметано и угодно да раде и уживају у сваком проведеном тренутку у школи.