У општини Рашка, према подацима Народне банке Србије на крају 2005. године било је активно 127 малих и средњих предузећа од којих мала чине 95%. Највећи број предузећа послује у сектору прерађивачке индустрије 33,1% а затим следе трговина и пољопривреда, водопривреда и шумарство са 31,5% и 9,4% респективно.

Поред успешне ревитализације некадашњих привредних система, јасно је да МСП сектор игра кључну улогу у  убрзању економских активности на територији општине. Свакако је да су постојање великих привредних система из металске индустрије  и рударства утицао на иницијацију великог броја малих и средњих предузећа да започну активности у сличним секторима. Посматрано у сектору прерађивачке индустрије 21,4% предузећа се бави прерадом дрвета, 14,2% производњом прехрамбених производа а сектору металске индустрије послује 11,9%.