ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ

- План за јануар 2017. Бранко Мијајловић
- План за јануар 2017. Далибор Радуловић
- План за јануар 2018.
- План за 2020. годину
- План за 2021.годину
- План за 2022. годину
- План за 2023. годину

- Извештај за 2017. годину
- Извештај за 2019. годину
- Извештај за 2022. годину

КОНТРОЛНА ЛИСТА 1- Држање животиња

КОНТРОЛНА ЛИСТА 2- Држање кућних љубимаца

КОНТРОЛНА ЛИСТА 3- Остављање возила и ствари

КОНТРОЛНА ЛИСТА 4- Продаја воде

КОНТРОЛНА ЛИСТА 5- Чишћење јавних површина - корисник

КОНТРОЛНА ЛИСТА 6- Обавезе корисника

КОНТРОЛНА ЛИСТА 7- Управљање пијацама

КОНТРОЛНА ЛИСТА 8- Уређење и одржавање гробља